artıpara blog

Batık Kredi Nedir, Trend Nasıl Gelişmektedir ve Sektörü Nasıl Etkilemektedir?

Kredi kullananların karşılaştığı çeşitli finansal zorluklar nedeniyle kredilerini ve bu kredilere ilişkin faizlerini düzenli olarak ödeyemez hale gelmeleri sonucu hukuki takibin başlatıldığı krediler batık kredi veya sorunlu kredi olarak tabir edilmektedir.

Son yıllarda bankacılık sektöründeki kredi genişlemesine bağlı olarak sorunlu kredilerin hacminde de ciddi genişlemeler olduğu görülmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle ticari ve bireysel krediler olmak üzere batık kredilerin toplam kredilere oranı %3.1’e ulaşmıştır, bu da toplam olarak 48 milyar TL’lık bir batık kredi oluştuğu anlamına gelmektedir.

2014 yılı ile karşılaştırıldığında sorunlu kredilerdeki büyüme artışı %30 olmuştur, aynı dönemde toplam kullandırılan kredi havuzundaki büyüme ise %20 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle 2014 yılından 2015 yılına geçildiğinde verilen kredilerin toplam tutarı %20 büyürken sorunlu kredilerin toplam tutarı %30 büyümüştür.

2016 yılı itibariyle sorunlu kredilerin toplam kredilere oranının %4’lere yaklaşması beklenmektedir. Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir süre daha devam edeceği varsayılırsa sorunlu kredilerdeki artışın kısa vadede yavaşlama ihtimali az olarak görülmektedir.

Diğer taraftan sorunlu krediler bankalara çok ciddi maliyet oluşturduğundan sorunlu kredilerdeki artış ile birlikte bankaların kredi genişleme stratejilerini gözden geçirerek kredi musluklarını biraz daha sıkacakları düşünülmektedir.

Batık kredilerin toplam kredilere oranının %5-6 ‘lar civarına ulaşması ise kritik eşik olarak kabul edilmekte ve bu durumda özkaynak karlılıklarında zaten sınırlara yaklaşan bankaların sürdürülebilir karlılık konusunda zorlanacakları kabul edilmektedir.

Batık kredilerin bir kısmı bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine satılmak suretiyle nakde dönüştürülüyor. Varlık Yönetim şirketleri batık kredilere ilişkin hakları bankalardan satın alarak kendi iç süreçleriyle çeşitli tahsil imkanları oluşturmak suretiyle geliştirdikleri bir iş modeline sahiptir.

Son yıllarda BDDK tarafından faaliyetine izin verilen Varlık Yönetim şirketlerinin sayısı 10’u geçmiştir. Bankaların Varlık Yönetim Şirketlerine sattıkları batık krediler ve tüm batık kredilere ait tahakkuk etmiş faizler de hesaba katıldığında toplamda 100 milyar TL ‘nin üzerinde bir tutarın alacak takibinde olduğu söylenmektedir.

Kredi kullanımının önemli bir karar olduğunu her yazımızda belirtiyoruz. Asıl olan kendi imkanlarınız ile satınalma yapmaktır ancak özellikle belirli dönemlerde veya büyük satınalmalarda hepimiz kredi almak durumunda kalabiliyoruz.

Ancak burada önemli olan kredi almadan önce hesabımızı kitabımızı iyi yapıp geri ödeyebileceğimiz vade ve tutarda kredi almaya çalışmaktır. Zira ne bankalar ne de varlık yönetim şirketleri ödenmeyen kredilerin peşini doğal olarak bırakmamaktadırlar bu da beraberinde kredi geri ödemesini yapamayanlar için çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.