artıpara blog

Bireysel Emeklilik Sisteminde Zorunlu Dönem Başlıyor

25 Ağustos 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirli işyerinde çalışanların işverence seçilmiş olan bir bireysel emeklilik sistemine girmeleri zorunlu hale getirildi.

1 Ocak 2017 ‘den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni sistem ile 45 yaş altında olup bir işveren yanında ücretli olarak çalışanlar işverenleri aracılığı ile kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olan bir bireysel emeklilik planına kaydettirilecekler. Hangi işverenlerin ve işyerlerinin zorunlu bireysel emeklilik sistemi sunmak zorunda olacakları ise ayrıca ilgili müsteşarlıkça yapılacak düzenleme ile belirlenecektir.

Yine benzer şekilde, hangi emeklilik planlarının uygun olduğu da daha sonra ilgili müsteşarlıkça yapılacak bir bildiri ile duyurulacaktar. Ancak hali hazırda piyasada faaliyet gösteren tüm bireysel emeklilik şirketlerinin kanuna uygun olarak hazırlanmış planlar sunmaları ve bunların müsteşarlıkça listelenmesi beklenmektedir.

Emeklilik planına kaydı yapılan çalışan iki ay içinde dilerse cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilecek, bu süre zarfında kendisinden yapılan kesintiler ile fonun elde ettiği gelirler 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Cayma hakkını kullanmayan çalışan ise dilerse daha sonra belirli durumlarda ve belirli bir süre için katkı payı ödemesine ara verme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca cayma hakkını kullanmayan çalışanlar için bir defaya mahsus 1000 TL devlet katkısı ödemesi ilgili emeklilik planı hesabına aktarılacaktır. Ayrıca çalışan tarafından yapılan katkı paylarına ek olarak belirlenen usul ve esaslara göre devlet katkısı yapılacaktır.

Çalışandan alınacak katkı payı tutarı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80.maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Çalışan kendi insiyatifi ile kanunda belirlenen tutardan daha yüksek katkı payı kesilmesini talep edebilir.

Bu kanun kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyeri değişikliği yapması durumunda, yeni işyerinin de zorunlu emeklilik sistemi kapsamında olması durumunda mevcut sözleşmesini yeni işvereni yoluyla devam ettirecektir, eğer yeni işyeri kapsam dışında ise bu durumda çalışan kendi isteğine bağlı olarak dışardan katkı payı ödemeye devam edebilir veya sözleşmesini sonlandırabilir.

Bu kanunun uygulamasına yönelik olarak belirlenecek usül ve esaslar ilgili müsteşarlıkça daha sonra yayınlanacak tebliğ ve yönetmeliklerle kamuoyuna duyurulacak, biz de bu detaylar belli oldukça konuyla ilgili olarak bilgi vermeye devam ediyor olacağız.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.