artıpara blog

Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinden Yapılan Masraf Kesintileri Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi için 2017 başı itibariyle yeni bir dönemin başlayacağını "Bireysel Emeklilik Sisteminde Zorunlu Dönem Başlıyor" yazımızla ele almıştık.

Bu yazımızla ise Bireysel Emeklilik sözleşmelerinden yapılan masraf kesintilerinin neler olduğunu, bunlara ait limit ve uygulamaları ele alıyor olacağız.

Bireysel Emeklilik Sözleşmeleriniz gereği düzenli olarak katılım payı ödersiniz, bu tutarlar seçtiğiniz yatırım araçlarına yönlendirilir. Ancak BES şirketi ile yaptığınız anlaşmaya bağlı olarak katılım payı ödemenizin tamamı yatırıma yönlendirilmeyebilir, zira BES şirketinizin bu tutardan bazı kanuni kesintiler yapma hakkı bulunmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin gelişmesine, bu sistemde oluşan fonların büyümesine katkıda bulunmak adına ve ayrıca BES Şirketleri arasındaki rekabetten dolayı birçok şirket bazı kanuni kesinti haklarından feragat edebilmekte veya en azından erteleyebilmektedir.

Öncelikle yasal masraf kesintilerinin neler olduğuna bakalım;

  1. Giriş Aidatı: Her yeni BES hesabı açılışında BES Şirketi’nin bir defaya mahsus olarak aldığı ücrettir. İşveren tarafından sağlanan sözleşmelerde genellikle giriş aidatları ya işveren tarafından ödenmektedir ya da BES Şirketi bu aidattan feragat etmiştir. Ancak arada özel bir anlaşma yok ise genellikle giriş aidatları ilk yıl içinde ödenen katılım paylarından peşin olarak veya taksitli olarak kesilmektedir. Ayrıca aynı BES şirketinde açılacak olan ikinci BES hesabı için giriş aidatı alınmaz ancak sözleşmeden cayılması durumunda geriye dönük olarak giriş aidatının tahakkuk ettirilmesi mümkün olabilir, buna dikkat etmek gerekir.
  2. Yönetim Gideri Kesintisi: BES Şirketinin yönetim ve işletme masraflarının karşılanabilmesi için bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ve/veya katılımcının hesabında birikmiş olan yatırım tutarı üzerinden kesinti yapılabilir. Katkı payı ödemelerine ara verilmesi durumunda is ek yönetim gideri kesintileri yapmak da kanuni olarak BES Şirketine verilmiş bir haktır.
  3. Fon İşletim Gider Kesintisi: BES Şirketleri aldıkları katılım paylarını kendi işlettikleri veya başkaları tarafından işletilen ve katılımcının risk profiline uygun olarak seçtiği emeklilik fonlarına yatırım yapmak suretiyle değerlendirirler. Bu fonların yönetim ve işletme masrafları için gerekli olan nakit ihtiyaçları BES katılımcısından yapılan kesintiler yoluyla sağlanır.

Peki bu masraf kesintilerine ait yasal sınırlamalar var mıdır, varsa sınırlamaların tutarı nedir;

Sözleşmenin ilk beş yılı için yukarıda 1 ve 2 no’lu kalemde belirtilen Giriş Aidatı ve Yönetim Gideri Kesintisinin toplam tutarı, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8.5’ini aşamaz. Altıncı yıl ve sonrasında ise Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi adı altında masraf kesintisi yapılamaz.

Diğer taraftan sözleşmeden emekli olunmadan cayma durumunda giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri geriye dönük olarak tahsil edilebilmekte, buna ilişkin sınırlamalar farklılık arzedebilmektedir.

Fon İşletim Gider kesintilerinde ise yıllık maksimum tutarlar fonun yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Buna ilişkin tabloyu aşağıda bulabilirsiniz;

Grup Emeklilik Yatırım Fonları Azami yıllık fon toplam gider kesintisi oranı (%)
I

Para Piyasası Fonları / Kıymetli Madenler

Likit Fon-Kamu

Likit Fon-Özel Sektör

Likit Fon-Karma

Kıymetli Madenler Fonu

Altın Fonu

vb. diğer fonlar

1,09
II

Kamu / Özel Sektör Borçlanma Araçları / Endeks Fonları

Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Karma Borçlanma Araçları Fonu

Standart Fon

Endeks Fonu

vb. diğer fonlar

1,91
III

Hisse / Diğer Fonlar

Dengeli Fon

Hisse Senedi Fonu

Sektör Fonu

Esnek Fon

Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

vb. diğer fonlar

2,28

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.