artıpara blog

Bireysel Krediler Pazarı Nereden Geldi Nereye Gidiyor?

Merkez bankasının haftalık verilerine dayanarak hazırladığımız raporda 2016 yılında bireysel kredi hacminin önceki yıllara göre nasıl geliştiğini inceledik. Bireysel Kredi denince aklımıza üç temel kredi çeşidi geliyor, birincisi Konut Kredisi, ikincisi Taşıt Kredisi ve üçüncüsü de İhtiyaç Kredisi ve türleri.

Bu üç temel kredi türünün toplam bireysel kredi pazarındaki paylarına Kasım 2016 itibariyle baktığımızda aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi en büyük paya sahip kredi türü %51 ile ihtiyaç kredisi ve türleri olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak konut kredisi %47’lik paya ve son olarak da taşıt kredisi sadece %6’lık paya sahiptir. Pazar payına ilişkin bu görünüm kullanılan kredilerin TL tutarları baz alınarak yapılmıştır.

Konut kredilerinde ortalama borçlanma tutarının ihtiyaç kredilerine göre 4-5 kat daha fazla olduğunu göz önüne aldığımızda Türk insanının ne kadar çok ihtiyaç kredisi kullandığı ve kısa vadeli ihtiyaçları için borçlanmayı tercih ettiğini anlayabiliriz.

Bireysel Kredi Hacminin kredi türlerine dağılımı

Toplam bireysel kredi kullanımı tutarlarının 2013 yılından bu yana gösterdiği gelişime baktığımızda 2013 yılı başında 194milyar TL olan pazar hacminin 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 326milyar TL ‘ye ulaştığını yani %68‘lik bir büyüme gösterdiğini görebiliriz.

2016 yılı başına göre ise 10 aylık büyüme %6.6 olarak gerçekleşmiştir, diğer bir deyişle kredi hacmindeki büyüme ciddi olarak yavaşlamıştır.

Toplam Bireysel Kredi Pazarı Hacmi Gelişimi

Bireysel kredilerden en büyük payı alan ihtiyaç kredisi ve türlerine baktığımızda ise aşağıdaki grafikte verilen trendi görmekteyiz. 2013 yılı başında 99.3milyar TL olan pazar hacminin 2016 Ekim ortası itibariyle 159milyar TL ‘ye ulaştığını yani %60’lık bir büyüme gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

2016 yılı başına göre ise 10 aylık büyüme %3.5 olarak göze çarpmaktadır, yani ihtiyaç kredi hacmindeki hızlı büyümenin 2016 yılı itibariyle ciddi olarak yavaşladığını söyleyebiliriz.

İhtiyaç kredi hacminde tarihi gelişim

Bireysel kredilerden ikinci büyük payı alan konut kredilerindeki duruma bir göz atalım. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere konut kredileri 2013 yılının başından 2016 yılı Ekim ayına kadar toplam %83’lük bir büyüme göstermiştir. İncelenen dönem içinde bireysel kredilerdeki en büyük sıçramayı konut kredileri yapmıştır.

Ancak 2016 yılı ilk 10 ayına bakıldığında konut kredi hacmindeki büyümenin sadece %11 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bir başka deyişle konut kredi hacmindeki hızlı büyüme oranı 2016 yılı içinde büyük bir gerileme göstermiştir.

Konut kredileri hacminin tarihi gelisimi

Son olarak bireysel krediler içinde tarihi olarak en az payı alan taşıt kredilerine baktığımızda ise kredi hacminde son yıllarda büyük bir düşüş görülmektedir. 2013 yılı başından 2016 yılı Ekim ayına kadar kredi hacminin %25 küçüldüğü, ve 2016 yılının 10 aylık döneminde ise küçülmenin devam ettiği ve yıl başına göre %3.4’lük bir küçülme gerçekleştiği görülmektedir.

Taşıt kredi hacminde tarihsel gelişim

Sonuç itibariyle öyle görünüyor ki 2016 yılında yaşanan talihsiz olaylar kredi hacminin büyümesine ciddi anlamda etki etmiştir. Ancak herşeye rağmen konut kredilerinde ve ihtiyaç kredilerindeki tutarsal büyümenin devam etmesi ve özellikle 2016 Eylül ve Ekim aylarındaki hareketlenme tüketicinin ekonomide ciddi bir sarsılma beklemediğine ve bankaların kredi vermek konusundaki iştahlarının devam edeceğine işaret olarak algılanabilir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.