artıpara blog

Borçlarda Yeniden Yapılandırma ve Kredi Kartı Taksitlerine İlişkin Karar Alındı

21 Eylül'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından alınan kararlarla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan tüketicilerin rahatlatılması ve ayrıca iç tüketimdeki yavaşlamanın aşılması için kartlı alışverişlerdeki kısıtlamaların hafifletilmesi sağlanmıştır. Alınan kararları listelemek gerekirse;

  1. Bu kararlar sonucu kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda bir defaya mahsus olarak en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
  2. İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin de aynı şekilde borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlayacak.
  3. Kredi kartlarında 9 ay olarak uygulanmakta olan genel taksit sınırı 12 aya çıkarılacak.Bu süre kuyumculukla ilgili harcamalarda 4 ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak.
  4. Sektör ve ürün bazında farklı taksit uygulamalarının da korunacağı öngörülüyor. Gıda, akaryakıt ve telekomünikasyon ürünlerinde ise taksit imkanı olmayacak.
  5. Tüketici kredilerindeki vade limiti 36 aydan 48 ay çıkarılacak. Konut kredilerinde asgari peşinat miktarı %25 ten %20 ye inecek.
  6. Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

Bu düzenlemeler 27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararlarla yapılandırma otomatik olarak yapılmayacak talep üzerine işleme konulacak ve sadece mevcut kredi stoku için geçerli olacak.

Diğer taraftan bu yapılandırmadan sadece ödeme zorluğuna düşmüş olan borçlular değil , ödemesini zamanında yapan borçlular da istedikleri takdirde yararlanabilecekler.

Her ne kadar açıklanan bu düzenlemelerin ekonomik aktivitelerin hızlanmasına bir nebze etkisi olacağı düşünülse de kartlı harcamalar üzerindeki limitlerin daha fazla serbest bırakılacağına dair beklenti gerçekleşmemiş oldu.

Bu kararlar alınırken belli ki bir yandan tüketimin canlandırılmasına çalışılırken diğer yandan borç darboğazına giren kullanıcıların ortaya çıkmasının engellenmesi arasında bir denge tutturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca kartlı harcamalardaki taksitlendirme imkanlarının daha çok yerli ürünler için sağlanması ve ithal ürünlerde taksit imkanının olmaması veya çok az olmasına dikkat edilerek iç piyasanın canlandırılmasına dönük tedbirlerin cari açığı olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Diğer taraftan henüz resmi gazetede yayınlanmamış olsa da yine aynı EKK toplantısında gündeme gelen ve yasal çerçevesinin hızlandırılmasına karar verilen konular arasında kitle fonlamasının da bulunması dikkat çekti.

Yurtdışında Crowd Funding adı altında şekillenen sistem ile girişimcilerin finansal fonlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu sistemde girişimciler bağış, yardım, ödül, borç veya hisse karşılığı birçok farklı kişiden toplayabilecekleri fonlarla projelerinin finansmanını sağlayabilecekler. Sistemin işleyebilmesi için gerekli olan fon akışını sağlayacak olan platformların kurulması için gerekli yasal düzenlemelerin Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu değişikliklerin hazırlıkları tamamlanmış ve konu bakanlar kuruluna sevk edilmiştir. Dolayısıyla yakın bir zaman içinde Türkiye Kitle Fonlaması ile de tanışmak imkanını elde edecek diye düşünüyoruz.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.