artıpara blog

Enerji Tasarrufu ve Yalıtım Kredileri

25 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak hayata geçme süreci başlatılan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 hem ticari hayata hem de tüketicinin hayatına bir çok radikal değişiklik getirmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225-7.htm

Bunlardan bir tanesi Isı Yalıtımı konusudur, yeni yapılan tüm binalarda ısı yalıtımı zorunludur ancak eski binalar için yalıtım süreci Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının planlandığı şekliyle 2017 yılında devreye girmesi ile başlayacaktır.

Bu süreçte yalıtım yatırımı yapmamış olan eski binaların işleri zorlaştırılacak, mesela Kamu Kurumlarının Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaları kiralaması, bu tip binaların ruhsat alması mümkün olmayacak, hali hazırda ruhsat almış olanların Enerji Verimliliklerindeki düşüklük oranına bağlı olarak ödeyecekleri vergi tutarları artacaktır.

Esas itibariyle enerji bakımından büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizde konutlarda tüketilen enerjinin toplam tüketim içindeki payının %35 olduğunu bunun da %80’ninin ısıtma amaçlı olarak tüketildiğini düşündüğümüzde ısı yalıtımının aile bütçesi yanında ülke ekonomisi için de ne kadar önemli olduğunu daha kolay anlayabiliriz.

Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yıllık değişimlere ve kur dalgalanmalarına da bağlı olarak ısı yalıtımı projelerinin kendilerini amorti etme süreleri değişmekle birlikte orta vadede yani 3 ila 5 yıl arasında bir amortisman süresinden yani harcanan parayı geri kazanma süresinden bahsetmek mümkündür. Bir başka açıdan bakıldığında doğru ısı yalıtımı uygulanmış binalardaki ısıtma veya serinletme harcamalarına dayalı enerji tasarrufu %50 gibi çok yüksek oranlarda gerçekleşmektedir.

Amorti süresi kredi kullanıldığında faiz maliyeti nedeniyle 5 yıla daha yakın gerçekleşebilir ancak buna ragmen ısı yalıtımı projelerinin verimli yatırımlar olduğu söylenebilir. Yasal zorunlulukların da devreye girmesi ile birlikte ısı yalıtımı projelerine özel olarak hazırlanan kredi paketlerinin daha da yaygınlaşması hatta bir miktar devlet tarafından sübvanse edilmesi de söz konusu olabilir diye düşünülmektedir.

Hali hazırda birçok bankada bireysel kredi olarak Enerji Tasarrufu kredisi, Isı Yalıtımı kredisi, Enerji Verimliliği kredisi, Mantolama kredisi adı altında kredi paketleri mevcuttur. Bu kredilerin vade yapıları değişmekle birlikte 60 aya kadar vadeli krediler bulunabilir. Faiz oranlarında ve masraflarda diğer kredilere göre avantajlar bulunmaktadır.

Bu krediler arasında Şekerbank Eko-kredi, Denizbank Enerji Tasarrufu Kredisi, daha çok ticari olan ve birçok banka tarafından Dünya Bankası ve başka uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile kullandırılan Enerji Verimliliği kredileri bulunmaktadır.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.