artıpara blog

Faktoring Nedir, Hangi Durumlarda İşinize Yarar?

Türkiye’de faktoring işlemlerine ilişkin yasal düzenleme 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 545 sayılı KHK ile değişik 13. Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan 1.12.1994 tarih ve 22148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikle yapılmıştır.

Faktoring, firmaların her türlü yurtiçi veya yurtdışı mal ve hizmet satışından doğan fatura veya benzeri belge karşılığındaki alacaklarının vadesinden önce tahsil edilmesi için geliştirilmiş bir finansman yöntemidir.

Faktoring sisteminde finansman ihtiyacı olan firma fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı alacaklarını faktoring şirketine devreder, faktoring şirketi de bu devir karşılığında bazı kesintiler yaptıktan sonra fatura tutarını peşin olarak alacak sahibine öder. Faktoring hizmetinden alınan ücretler aşağıdaki gibidir;

  • Komisyon: Faktor’ün sunduğu hizmetler karşılığında aldığı ücrettir.
  • Faktoring Ücreti (faiz): Faktor’ün sağladığı finansmana karşılık aldığı ücrettir.
  • Masraf: Faktoring hizmetinin verilmesi sırasında yapılan posta, kargo, eft vs gibi masraflar için istenen ücrettir.
  • BSMV (Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi): Faktoring hizmetleri karşığılında alınan komisyon, masraf ve faktoring ücreti BSMV ‘ye tabidir.

Faktoring hizmeti ile birlikte aslında üç temel finansal işlem elde edilebilir;

  • Garanti: Garanti özelliği olan faktoring işlemlerinde faktoring şirketi alacağın ödenmemesi durumunda satıcı firmaya geri dönüp para isteyemez, bu tür işlemler gayri-kabilirücu olarak da adlandırılır.
  • Finansman: Vadeli satışlarınızı finanse etmekte zorlandığınızda nakit ihtiyacınızı bir miktar komisyon karşılığında hemen elde edebilirsiniz.
  • Tahsilat hizmetleri: Alacağınızı faktoring şirketine devrettiğiniz için artık tahsilat işlemi ile sizin uğraşmanıza gerek kalmaz.

Faktoring işleminde yer alan taraflar aşağıdaki gibidir;

  • Faktor: Vadeli alacağı devir alan ve karşılığında nakit finansman sağlayan kurum
  • Müşteri: Fatura veya benzeri belge karşılığı yaptığı satıştan doğan alacağını Faktoring şirketine devir eden kişi, kurum
  • Borçlu: Temlik konusu alacağın veya başka bir deyişle devir edilmiş olan alacağın borçlusu olan taraf.

Bu hizmetlerin tamamından bir arada yararlanabileceğiniz gibi ayrı ayrı yararlanabilecek şekilde sözleşme de yapabilirsiniz.

Faktoring hizmetinin verilebilmesi için müşteri ve faktor arasında faktoring sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.

Faktoring piyasasının düzenleyici kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘dur.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.