artıpara blog

Gelir Seviyemiz Bütçe Yapımızı Nasıl Etkiliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı Hanehalkı Bütçe Araştırma’sına göre gelir seviyesine bağlı olarak aile bütçesinin harcama yapısı değişmektedir.

Bu makalemizde 2015 yılı için yapılmış olan araştırma verilerini kullanarak farklı gelir seviyelerinde hangi ana bütçe kategorilerine ne kadarlık harcama yapıldığına dair bilgi vermeye çalışıyor olacağız.

TÜİK çalışmasında gelir seviyesi yüzde yirmilik dilimlere ayrılarak en az gelirli yüzde yirmi ile en çok gelirli yüzde yirmi ve arasındaki üç farklı yüzde yirmilik dilimin harcama yapısı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda on iki ana bütçe kalemi için hangi gelir seviyesindeki ailelerin ne kadarlık bir bütçe ayırdıkları tespit edilmiştir.

Bu on iki ana bütçe kalemini bütçeden en büyük pay alandan en küçük pay alana doğru ve ikili gruplar halinde aşağıda bulabilirsiniz.

Konut/Kira Harcamaları ve Gıda Harcamaları

Özellikle düşük gelir gruplarının bütçelerinden en büyük pay alan iki kalem olarak karşımıza Konut/Kira harcamaları ve Gıda harcamaları çıkmaktadır.

Aşağıdaki grafiklerden görülebileceği gibi Konut/kira harcamaları en alt dilimdeki gelir grubunda %32’ye, Gıda harcamaları da yine aynı grupta %30 ‘a kadar çıkmaktadır.

Bütçeden Konut ve Gıdaya ayrılan pay

Ulaştırma Harcamaları ve Mobilya/Ev Aletleri/Ev Bakım Harcamaları

Ulaştırma harcamaları en düşük gelir grubunda bütçenin sadece yüzde 8.2’sini almakla birlikte Konut ve Gıda harcamalarının toplam bütçenin %62’sini bu gelir grubu için tükettiği dikkate alınırsa en büyük üçüncü kalem olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan en üst gelir grubunda ise ulaştırma harcamalarının yüzde yirmibir ile toplam bütçenin önemli bir bölümünü tükettiği görülmektedir.

Bütçeden Ulaştırma ve Mobilya, ev aletleri, ev bakımına ayrılan pay

Alkollü İçecekler, Sigara, Tütün ve Giyim, Ayakkabı

Hemen hemen tüm Türkiye bütçesinin ortalama yüzde beşini alkollü içecek, sigara ve tütüne ayırmaktadır. Burada gerek sağlık açısından gerekse finansal açıdan sorunlu bir görünüm olduğu düşünülmekte ve bütçe tasarruflarına buradan başlanabileceğine inanılmaktadır.

Bütçeden Alkollü içecekler, tütün, sigara ve Giyim, ayakkabı için ayrılan pay

Lokanta, Otel ve Çeşitli Mal/Hizmetler

Lokanta ve Otel harcamalarının gelir seviyesi ile birlikte arttığı görülmektedir. Ancak burada özellikle en düşük gelir seviyesinde dahi bu harcamaların olması bu giderlerde tasarruf imkanlarının olabileceğine işaret etmektedir.

Bütçeden Lokanta, Otel ve Çeşitli Mal Hizmetler için ayrılan pay

Haberleşme ve Sağlık

Sağlık harcamaları hemen hemen bütün gelir gruplarında bütçeden yüzde ikilik pay alırken haberleşme giderleri gelir artışı ile birlikte artış göstermektedir. Haberleşme giderlerinde özellikle düşük gelirli grupların bütçe tasarrufu imkanları bulabilecekleri düşünülmektedir.

Bütçeden Haberleşme ve Sağlık icin ayrılan pay

Eğlence, Kültür ve Eğitim

Bütün çalışmadaki belki en tehlikeli sonuç düşük gelirli ailelerin eğitim bütçeleri için ayırdıkları payın çok düşük seviyelerde olmasıdır. Bu bir yandan Türkiye’deki düşük gelirli ailelerin fakirlik sınırında olduklarının bir göstergesi diğer taraftan da soysal bir adaletsizliğin işareti olarak düşünülmektedir.

Aile bütçesini yönetenler daha önce bahsettiğimiz bazı bütçe kalemlerinde yapılabilecek tasarrufları özellikle eğitim bütçesine kaydırarak uzun vadede aile bütçesine katkı sağlayabilecek olan eğitim harcamalarını bir yatırım olarak düşünülmelidir, ancak burada görev sadece ailelere değil aynı zamanda devlet politikalarına da düşüyor gibi görünmektedir.

Bütçeden Eğlence, Kültür ve Eğitimin aldığı pay

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.