artıpara blog

Hangi Kredilerde Kefil İstenir, Kimler Kefil Olabilir?

Kefil bir borcun asıl borçlusu tarafından ödenmemesi durumunda alacaklıya karşı ikincil olarak sorumlu olan kişiye denir.

Kefillik hukuki olarak kefalet sözleşmesi ile ortaya çıkar diğer bir deyişle asıl borçlu ile alacaklı arasında yapılan Genel Kredi Sözleşmesi (GKS) ‘ne eklenen maddeler ile veya ayrı bir kefalet sözleşmesi ile borca ortak olunur.

Banka işlemlerinde ve özellikle de kredi özelinde kefalet sistemi bankanın kredi kullanan kişiden tahsilatları yapamaması durumunda ona kefil olan kişiye borcun ödenmesi için başvurması şeklinde işler.

Bankalar asıl borçlu hakkında hukuki işlem başlatmadan önce kefile giderler ve borcun ödenmesini isterler, böylece hem kefilden tahsilat yapma imkanı hem de kefilin asıl borçluya yapacağı baskı ile asıl borçludan borcun tahsilat imkanı doğabilir.

Eğer kefil de borcu ödeyemez ise hukuki işlemler başlar ve icra yoluyla önce asıl borçludan ve daha sonra da yine icra yoluyla kefilden tahsilat yapılma yoluna gidilir.

Hangi Kredilerde Kefil İstenir

Bankalar kredinin çeşidinden ziyade borçlunun borcu ödeme kapasitesine göre kefil isteyip istemeyeceğine karar verirler. Ancak yine de genel olarak ifade etmek gerekirse konut ve taşıt kredileri teminatlı krediler olduğundan yani verilen kredi karşılığında alınan ev veya araça banka tarafından ipotek konulduğundan bu tür kredilerde kefalet çok karşılaşılan bir durum değildir.

Diğer yandan ihtiyaç kredilerinde krediye başvuran kişinin kredi notu yeterli değil ise kefil göstermek yoluyla kredi kullandırımı yapılabilmektedir.

Kimler Kefil Olabilir

Bankalar doğal olarak kredi notu yüksek, ödeme kapasitesi yüksek kişileri kefil yapmak isterler. Diğer bir deyişle asıl borçluda aradıkları tüm özellikleri kefil de de ararlar. Genel olarak kefaleti kabul edilecek kişilerde aşağıdaki özellikler bulunur;

  1. Finansal durumu iyi, kredibilitesi yüksek kişiler
  2. İcra, haciz gibi hukuki bir borç takibine maruz kalmamış kişiler
  3. Reşit yani 18 yaşını doldurmuş olan kişiler
  4. Gelir durumunu belgeleyebilen kişiler

Bir borca kefil olmadan önce iyice düşünülmesi gerekir, hatta eşinizden bunun için onay almanız ve eş muvafakatnamesi ibraz etmeniz gerekir.

Şöyle düşünün aslında birisine kefil olmak demek karşılığında hiçbir menfaat elde etmeden o kişinin aldığı para için karşılıksız olarak yükümlülük altına girmek demektir. Bu çok ciddi bir karardır, özellikle maddi gücünüzü çok aşan borçlar için asla kefil olmamalısınız.

Ayrıca asıl borçlunun kefil olmadan krediyi alamaması genel olarak iyi bir işaret değildir. O kişinin bankaya borcunu ödeyememe ihtimali oldukça yüksek olduğu için banka sizin kefaletinize gerek duymuş demektir.

Banka sizden muhtemelen borcunu ödeyemeyecek birine garantör olmanızı ve gerektiğinde onun borcunu hiçbir karşılık beklemeden sizin ödemenizi beklemektedir. Bu sizce de iyi düşünülüp karar verilmesi gereken bir durum değil midir?

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.