artıpara blog

Kat İrtifakı Tapu’sunun Kat Mülkiyeti Tapu’suna Dönüştürülmesi?

Yeni bir binadan ev alacaksanız sonradan masraf çıkarabilecek bazı konulara dikkat etmelisiniz. Bu konulardan biri konutun tapusu ile ilgilidir şöyle ki; alacağınız konutun kat mülkiyeti tapusuna geçişi tamamlanmış olarak size teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Kat irtifakı tapusu bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır. Daha basit anlatımıyla kat irtifakı tapusu bir arsa tapusudur, arsadan tek farkı arsa üzerinde yapılacak bir binadan bahsediyor olmasıdır.

Kat mülkiyeti ise bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesidir. Yani artık arsadan bahsetmiyoruz, projesine uygun olarak tamamlanmış kullanıma hazır bir yapıda sahiplik hakkından bahsediyoruz. Dolayısıyla proje tamamlandıktan sonra müteahhit tapuda cins değişikliği yapıp siz ait olan dairenin tapusunu Kat Mülkiyeti tapusu olarak size vermelidir.

Eğer müteahhit bu işlemleri yapmamış ise elinizde en iyi ihtimalle bir kat irtifakı tapusu var demektir, bu durumda elinizdeki tapunun cins değişikliğini tapu dairesinde yapmanız gerekir.

Öncelikle Kat mülkiyeti tapusu almak için maliklerin bir dilekçe ve gerekli diğer evraklar ile Tapu Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Aşağıda gerekli evrakların bir listesi verilmiştir.

  1. Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,
  2. Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,
  3. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.
  4. Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

Kat mülkiyetine geçiş ücreti belediyeden belediyeye değişmekle birlikte 2016 yılı itibariyle ortalama olarak aşağıdaki miktarlarda tahsil edilmektedir.

Kat mülkiyetine geçiş ücreti 2016

  • 2 - 10 Bağımsız bölüme kadar 325,00
  • 11 - 20 Bağımsız bölüme kadar 385,00
  • 21 'den fazla bağımsız bölümlü yerler için 420,00
  • 1 Bağımsız bölümlü ve 2-3 katlı binalar 855,00

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.