artıpara blog

Konut Kredisi hakkında bilmek istedikleriniz

Konut Kredisi satın alınacak evin tapuda bankaya ipotek edilmek suretiyle garanti olarak gösterilmesi karşılığında bankadan belirli bir faiz oranı ve masraflar karşılığında alınan ödünç paradır.

Mortgage ne demektir ?

İngilizce olan bu kelime Türkçe’ye  “ipotek teminatı” olarak çevrilebilir. Yurtdışında çok yaygın olarak kullanılan bu terim bir çeşit gayrimenkul finansmanı sistemidir, en önemli özelliği satın alınan gayrimenkul’ün kredi karşılığında ipotek edilmesi ve kredinin uzun vadeli olmasıdır. Yurtdışındaki Mortgage uygulamaları genellikle 30 yıllık vadelerle karşımıza çıkmaktadır.

Ne kadar kredi alabilirim ?

Alabileceğiniz kredi tutarının belirlenmesinde temel olarak iki sınır bulunur, birincisi yasal sınır ikincisi finansal durumunuzla ilgili sınırdır.

Yasal sınır: Konut kredileri ve konut teminatı altında kullandırılacak kredilerde, kredi tutarı teminat olarak alınacak konutun ekspertiz değerinin %75’ini aşamaz. Mesela alacağınız konutun Expertiz tarafından belirlenen piyasa değeri 100bin TL ise en fazla 75bin TL ‘lik kredi alabilirsiniz.
Finansal durumunuzla ilgili sınır: Bankaların kredi başvurunuzu onaylaması için düzenli olarak elde ettiğiniz geliriniz ile kredi taksitlerini ödeyebilecek durumda olmanız gerekmektedir. Bankalar düzenli gelirlerinizi belgeleyemediğiniz durumlarda kredi onayı vermeyeceklerdir, belgeli gelir düzeyiniz aynı zamanda alabileceğiniz maksimum kredi tutarının tespitinde de en önemli faktördür.

Konut kredilerinde bankaların teklif ettiği faizler neden farklıdır ?

Her bankanın kaynaklarının büyüklüğü ve bu kaynakların maliyetleri farklıdır. Ayrıca bankaların kredi pazarına bakışları bu pazarda edinmek istedikleri rol ve paya ilişkin politikaları da farklıdır bu nedenle bazı bankalar bazı dönemlerde daha agresif (düşük) fiyatlama yaparken bazıları bunu tercih etmeyebilir. Tüketici her zaman için agresif fiyatlama yapan bankaları bulup kredi maliyetini düşürmenin yollarını aramak durumundadır.

Konut kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) / Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve benzeri vergiler var mıdır?

Hayır, konut kredileri bu tür vergilerden muaftır. Ancak hali hazırda kendinize ait olan bir evi ipotek göstermek suretiyle alacağınız bir kredide durum farklıdır, burada %5 oranında BSMV ödemek durumunda kalırsınız.

Konut kredilerinde bankaların aldığı masraflar nelerdir ?

Bankalar binde beşi aşmayacak şekilde kredi tahsis ücreti ve bunun yanında ekspertiz ücreti, ipotek tesis bedeli talep edebilir. Ekspertiz hizmeti ve ipotek tesis hizmeti üçüncü kişilerce verildiğinden banka sadece bu kişiler tarafından istenen ücretleri kredi alandan talep edebilir. Bu masraflara ek olarak banka tarafından yapılmışsa deprem sigortası (Dask), konut sigortası bedeli, hayat sigortası bedelini de talep edebilir.  Ancak DASK dışındaki sigortalar zorunlu değildir.

Kredi tahsis ücreti: Kullandırılan kredi ana parasının binde 5’ini geçemez. Bankalar tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, dosya masrafı, değişken taksitli ödeme planı ücreti ve benzeri isimlerde herhangi bir ücret alamaz.
Ekspertiz ücreti: Bankalar konut kredisi kullandırabilmek için ekspertiz raporuna ihtiyaç duyar, ekspertiz raporu BDDK ve SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketleri tarafından yapılır, bu şirketler bankalardan tamamen bağımsız kuruluşlardır. Bu nedenle banka ekspertiz şirketine değerleme nedeniyle ödediği tutarı sizden talep eder. Bankanın talep edeceği tutar ekspertiz ücretinden fazla olamaz.
Sigortalar: Konut kredisi alırken sadece doğal afet sigortası (DASK) zorunlu olarak yapılmalıdır. Bunun dışındaki sigortalar kanunen zorunlu değildir.  Krediye bağlı olarak konut sigortası veya yaşam sigortası yapılması banka ile sizin anlaşmanız sonucunda yapılabilecek bir uygulamadır. Ayrıca, hangi sigorta şirketinden sigorta yapacağınız konusunda kimse sizi zorlayamaz.
Deprem Sigortası(DASK): Krediyi, deprem sonrası yangın, infilak ve yer kaymasından dolayı oluşabilecek maddi zararlara karşı DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından belirlenen standart bedeller üzerinden teminat altına alan sigortadır. Yıllık düzenlenir ve kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmelidir.
Konut Sigortası: Krediyi, doğal afet, yangın, hırsızlık, terör, grev, kargaşa, vb. risklere karşı, evin inşa bedeli üzerinden açık yazılı talebiniz ile teminat altına alan sigortadır. Poliçesi yıllık düzenlenir ve kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmelidir.
Hayat Sigortası: Vefat veya sürekli maluliyet durumunda, seçilen sigorta ürününe göre, kredi kullandırım tutarını ya da kalan kredi borcunu açık yazılı talebiniz ile teminat altına alan sigorta olup, yıllık ya da uzun süreli (kredi vadesi boyunca) olarak düzenlenebilir. Poliçenin yıllık olarak düzenlenmesi durumunda her yıl yenilenmelidir.

Konut kredisini bankalardan nakit olarak alabilir miyim?

Konut kredisi tutarını nakit olarak almanız mümkün değildir. İpotek teminatlı konut kredisi kullandırımında kredi bedeli size nakit olarak verilmeyip, gayrimenkul satıcısının hesabına aktarılmaktadır.

Konut kredisi taksitlerim bitti, buna ilişkin bankadan alacağım borcu yoktur kağıdı için banka benden ücret tahsil edebilir mi?

Bir defaya mahsus olmak üzere talep ettiğiniz “borcu yoktur” şeklindeki bilgi yazılarından ücret alınamaz.

Banka konutum üzerindeki ipoteği ücretsiz fek etmiyor ne yapabilirim?

Konut kredilerinde, kredi borcunuzun tamamını ödediğinizde bankanın kredinizin teminatı gayrimenkul üzerindeki ipoteği BDDK’nın düzenlediği 03/10/2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ücretsiz olarak fek etmesi gerekmektedir. Aksi halde banka hakkında idari yaptırım uygulanabilecektir.

Banka konut kredime ilişkin erken ödeme ve yeniden yapılandırma taleplerimi yerine getirmek zorunda mıdır?

Konut kredinize ilişkin yapacağınız erken ödeme talebini banka kabul etmek zorundadır. Ancak konut kredinizin yeniden yapılandırılmasına ilişkin talebinizin yerine getirilmesi için her iki tarafın mutabakatı gerekir. Kredi kullanıcısı kredinin yeniden yapılandırılmasına zorlanamayacağı gibi kredi kuruluşu da yeniden yapılandırma taleplerini olumlu sonuçlandırmayabilir. Ancak, kredi kullanıcısının kredi kuruluşunu değiştirerek krediyi bir başka kredi kuruluşuna nakil etme hakkı saklıdır.

Konut kredimi erken ödersem ücret öder miyim?

Faiz oranı sabit olan konut kredilerinde bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması yada kalan borcun tamamının kapatılması durumunda, erken ödenen miktara göre banka gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. Diğer taraftan, banka erken ödemenize ilişkin sizden tazminat talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanır. Bankanın sizden tahsil edeceği erken ödeme tazminatı; kredinizin kalan vadesi otuz altı (36) ayı aşmıyorsa erken ödediğiniz tutarın yüzde birini, kalan vade otuz altı (36) ayı aşıyorsa  erken ödediğiniz tutarın yüzde ikisini geçemez. Her koşulda, tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı  yapılacak faiz/kâr payı indirimi tutarını aşamaz. Kredinizin faiz oranı değişken olarak belirlenmiş ise sizden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.