artıpara blog

Konut Kredisine Uygun Ev Nasıl Olur?

Konut kredisi için başvururken sadece iyi bir kredibiliteye sahip olmanız yeterli değildir, zira bankalar sadece kredi alanın sağlamlığına bakmazlar aynı zamanda kredi için gösterilen teminatın da sağlamlığına bakarlar yani alacağınız konut krediye uygun bir ev olmalıdır ki kredi başvurunuz kabul edilsin.

Bir evin krediye uygun olup olmadığını belirleyen kriterler nelerdir?

  1. Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti’nin Tesis Edildiği bir Tapu Olması: Türkiye’deki yapı stoğunun büyük bölümü sorunlu yapılardan oluştuğu için bankalar tapusunda en azından kat irtifakı olan konutlara kredi kullandırırlar. Kat İrtifakı Tapusu inşaatı bitmemiş konutlarda alacağınız dairenin hissesine düşen arsa payına ilişkindir. Kat Mülkiyeti tapusu ise üzerinde kat irtifakı kurulmuş bulunan projenin tamamlanmasından sonra cins tahsisi yapılması yoluyla tapunun sahip olduğunuz dairenin mülkiyetinin size ait olduğunu gösterir hale getirilmesidir. En makbul tapu doğal olarak Kat Mülkiyeti tapusudur.
  2. Hissedarlardan Oluşan Bir Konutun satın alınması durumunda konutun tümünün tüm hissedarlardan alınması gerekmektedir. Konutun bir kısım hissesinin satın alınması durumunda banka konut kredisi tahsisi yapmayacaktır zira konutun kredi teminatı olabilmesi için kredi geri ödemelerinin yapılmadığı durumlarda bankanın konutu satabilmesi gerekir oysa hisseli tapularda hissedarlar konutun satışına engel olabilirler.
  3. Konutun belediyede kayıt altında bulunan projesine uygun olarak inşa edilmiş olması gerekmektedir. Bazı durumlarda müteahhitler resmi projede görünmeyen bazı çıkmalar veya değişiklikler yapabilirler, bunlar gelen eksper tarafından tespit edildiğinde konut krediye uygun değildir şeklinde raporlanır. Bu tür konutların belediye tarafından her zaman yıkılma ihtimali olduğundan konutun değerinin tespiti mümkün değildir bu nedenle krediye uygun değil şeklinde sınıflandırılırlar.
  4. Evin tapusu üzerinde başka bir ipotek olmaması gerekmektedir. Bankalar konut üzerine ipotek tesis etmek suretiyle kredi geri ödemelerini sağlama almaya çalıştıklarından başka bir ipotek sahibinin olmasını istemezler.
  5. Konutun yaşı, cinsi, bulunduğu semt de krediye uygunluk açısından önemlidir. Çok yaşlı evlerin banka tarafından satışında sıkıntı yaşanacağının düşünülmesi nedeniyle bankalar çok yaşlı evleri krediye ugun değildir şeklinde sınıflandırırlar. Aynı şekilde evin cinsi de önemlidir mesela ahşap evlerin yangın riski yüksek olduğundan bankalar bu tip evleri de teminat olarak kabul etmezler. Bulunduğu semt veya gelecekte konutun satışını zorlaştıracak diğer etmenler de konutu krediye uygun olmayan konut sınıfına sokabilir.
  6. Bitmemiş evlerin tamamlanmışlık seviyelerinin en azından %70-80’lerde olması beklenir, diğer bir deyişle natamam diye tabir edilen kaba yapısı bitmiş, kapı ve pencereleri takılmış ancak iç işçiliği henüz bitmemiş evler bu seviyede tanımlanabilir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.