artıpara blog

Kredimi Vadesinden Önce Ödersem ya da Ara Ödeme Yaparsam?

  • Bankaya bildirimde bulunarak vadesi henüz gelmemiş bir veya birden çok taksitin ödemesi yapılabilir, kredi borcunun tamamı erken kapatılabilir. Bu durumda, erken ödenen miktara göre, tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarında gerekli indirim yapılır.
  • Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa, vadesi gelen taksit ödemesiyle birlikte; geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal alacaklar tahsil edilir.
  • Bir taksit tutarından az olmamak üzere, herhangi bir tutarın vadesinden önce ödenmesi , ara ödeme olarak kabul edilir. Ara ödeme yapılması durumunda; kalan anapara borcu üzerinden, akdi faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı, kredi kullanandan tahsil edilir. Tahsil edilen tutar dışında kalan kısım, anapara borcundan düşülür.
  • Bu durumda kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden, yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur.
  • Talep edilmesi halinde, taksit sayısı değişmeyecek şekilde, erken ödemesi yapılan taksit sayısına göre ödemesiz dönem verilebilir.
  • Yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla talep edilmesi ve bankayla mutabık kalınması halinde, mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir.
  • Konut finansmanı kredilerinde faiz oranı/kâr payı sabit olarak belirlenmişse, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, banka tarafından erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemez. Erken ödeme tazminat tutarı, toplam indirim tutarını aşamaz. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren; kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.

Kaynak: TBB/Bireysel Bankacılık Hizmetlerinde Tüketiciye Genel Bilgiler

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.