artıpara blog

Özel Sektör ve Bankalar Tarafından Arz Edilen Bono ve Tahviller

Özel sektör tahvilleri bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir.

Tahviller en az bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilebilmektedir. İskontolu tahvillerde ihracatçı tarafından yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarı ödenmektedir. Kuponlu tahvillerde ise yatırımcıya belli periyodlarla (3 ay, 6 ay veya 1 yıl) kupon getirisi ödemesi yapılır, anapara geri ödemesi ise vade sonunda yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak suretiyle çıkartılabilen bono ve tahviller arzcı açısından sermaye piyasalarına ulaşmanın efektif ve daha az maliyetli bir yolu olarak ortaya çıkarken, yatırımcı açısından da devlet tahvillerine ve vadeli mevduata göre daha avantajlı getirileri ile öne plana çıkmaktadır.

Özel sektör ve bankalar tarafından halka arz edilen bono ve tahviller özellikle son beş senelik dönemde gerek arzı yapanlar gerekse yatırımcılar açısından çok popülerlik kazandı.

2011 yılında yatırım fonlarının toplam portföyleri içindeki özel sektör bono ve tahvilerine ait oran sadece %11 civarında iken 2016 yılı şubat ayı itibariyle bu oranın %50’lere kadar dayanmış olması yatırımcı açısından bu enstrümanların en azından incelenmesi gerektiğinin bir işaretidir.

Bu tür enstrümanların devlet bono ve tahvillerine göre daha fazla getiri getirmelerinin altında yatan sebep bunların arzcı kurumlar tarafından garanti edilmekle beraber devlet garantisi taşımıyor olmalarındandır. Vadeli, vadesiz mevduat yatırımlarında bile belirli rakamlara kadar devlet garantisi bulunmaktayken özel sektör tahvil ve bonolarında limitli de olsa devlet garantisi yoktur.

Diğer bir deyişle daha fazla risk daha fazla getiri prensibine uygun olarak özel sektör tahvilleri fiyatlanmaktadır. Her özel sektör kurumunun kendi risk profiline bağlı olarak teklif ettiği faiz oranı değişebilmektedir. Yani çok sağlam firmaların arzlarında faiz oranları daha düşük olurken daha az bilinen firmaların faiz oranları daha yüksek olabilmektedir. Doğal olarak az bilinen firmaların tahvillerine yatırım yapmak daha riskli bir yatırım olarak düşünülmelidir.

Özel sektör ve banka bono ve tahvillerine yapılacak yatırımlarda her tür yatırımda olduğu gibi uzmanlardan yardım ve tavsiye alınması gerekmektedir. Ayrıca bu tahvillere yatırım yapan fonlara yatırım yapmak suretiyle de dolaylı olarak bu getirilerden faydalanmak mümkün olabilir. Ancak yatırım kararları alınmadan önce mutlaka yetkili uzmanlardan bu konuda görüş alınması gerekmektedir.

Özel sektör tahvil ve bonolorında yatırımcı açısından değerlendirilebilecek diğer bir avantaj ise stopaj oranının getiri üzerinden %10 olmasıdır. Bu oran vadeli mevduatta %15 olduğundan özel sektör tahvil ve bonolarındaki vergi avantajı getiri tutarını %5 arttıracaktır.

Diyelim ki 1000 TL niz var ve bunu vadeli mevduat yaptınız, yıllık faiz oranınız %10. Bu durumda yıl sonunda 100 TL faiz geliri elde edersiniz ve 15 TL stopaj kesintisinden sonra elinize net 85 TL geçer. Diğer taraftan diyelim ki aynı tutarı yine %10 faiz veren bir firmanın tahviline yatırdınız bu durumda ise yine yıl sonunda 100 TL faiz geliri elde edersiniz ancak stopaj kesitisi 10TL olur ve elinize net 90 TL geçer. Yani örneğimizdeki özel sektör tahviline yapılan yatırım, vadeli mevduata yapılan yatırıma göre 5 TL daha fazla getiri sağlamış olur. Diğer bir deyişle özel sektör tahviline yatırım yaparak yıllık getiri oranımızı binde 5 iyileştirmiş oluruz.

Yukarıdaki basit hesapta yatırıma sadece vergi açısından baktık, ancak daha önce belirttiğimiz gibi mevduatta limitli de olsa devlet garantisi bulunurken (detaylar için https://www.artipara.com/blog/vadeli-mevduatta-devlet-garantisi-ve-stopaj-oranlari/ tıklayınız.) özel sektör tahvil ve bonolarında bu tür bir garanti bulunmamaktadır.

Ayrıca tekrar hatırlatmak gerekir ki özel sektör tahvil ve bonoları bunları çıkartan firmanın kredibilitesi ve geri ödeme kapasitesi ile orantılı olarak mevduata göre daha riskli olarak düşünülebilir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.