artıpara blog

Türkiye'de Kredi faiz oranlarında rekabet ne düzeydedir?

Türkiye’de özellikle nispeten daha uzun vadeli olan konut kredisi kullanma oranı son 10 yılda müthiş bir artış göstermiş ve bankaların bilanço ve kar zarar tablolarında iyi sonuçların elde edilmesinin sürükleyici gücü olmuştur. Özellikle 1990’lı yıllar ve 2000’li yılların başlarında hazine bonolarına dayalı karlılıklar, genel faiz seviyesinin düşmesi, kamu borçlanma gereksiniminin azalması gibi nedenlerle büyük erozyona uğramışken emlak sektöründeki canlanma ve yasal düzenlemeler ile birlikte artan konut kredileri bankalar için karlarını koruyabilmenin can simidi olmuştur.

Her geçen gün mevduat ve kredi faiz oranlarındaki rekabetin arttığını söyleyebilmek mümkünken tam rekabet ortamına ulaşabilmek için daha uzun bir yolun olduğunu iddia etmek de yanlış olmayacaktır. Neden daha uzun bir yolumuz olduğunu sadece iki yıl önce yaşadığımız yani 2013 tarihinde sonuçlanmış olan bir Rekabet kurumu soruşturmasını ileri sürerek iddia etmekteyiz. Rekabet kurumunun bu soruşturması tam 12 büyük bankamız aleyhine sonuçlanmıştı. Açılan soruşturma Türkiye’de faaliyet gösteren oniki bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılmıştı ve Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği belirlendi. Aşağıdaki linkten bu soruşturmanın detaylarına ve mahkeme kararına ulaşabilirsiniz, bu karar neticesinde toplam oniki bankaya 1.1milyar TL ceza kesildi.

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Turkiyede-Faaliyet-Gosteren-On-Iki-Banka-Hakkindaki-Sorusturma-Sonuclandi

Dolayısıyla henüz piyasanın tam rekabet şartlarında faaliyet gösterdiğini söylemek mümkün değil ancak özellikle Rekabet Kurumunun ve serbest piyasa şartlarının bankaları daha fazla rekabete ve daha fazla verimliliğe zorladığını söylemek doğru olur kanısındayız.

Bugünlerde kullanacağınız bir konut kredisi için müteahhitlerce sübvanse edilmeyen faiz oranları aylık %1 civarındadır ancak bu sizi yanıltmasın, ne bu oran gerçek aylık maliyeti ne de bu oranın basitçe 12 ile çarpılması (%12) yıllık maliyeti yansıtmamaktadır. Doğru maliyeti bulabilmek için krediyi alırken yapacağınız masraf ödemelerini ve paranın zaman değerini dikkate alan bir hesaplama yapmak gerekecektir. Mesela 100bin TL lik bir kredi aldığınızı, bankaca belirtilen aylık faiz oranının %1 olduğunu, kredi tahsis, ekspertiz, ipotek, dask, konut sigorta ve hayat sigorta primleri toplamının da 1715 TL olduğunu varsayalım, bu durumda her ay ödeyeceğiniz tutar 2,224.44 TL olacak ve kredinizin gerçek aylık maliyet oranı %1,06 ve gerçek yıllık maliyet oranı da %13,54 olacaktır. Bankaların mevduat oranlarının %9.5 civarında olduğunu düşünürsek aradaki %4’lük rakam bankaların konut kredilerindeki kar marjlarını temsil etmektedir diyebiliriz. Konut kredileri güçlü teminatlı krediler olduğundan %4 ‘lük kar marjının katlanılan riskler dikkate alındığında oldukça iyi bir kar marjı olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki bankaların mevduat maliyetleri yurtiçi, yurtdışı birçok farklı kaynaktan elde edildiğinden ortalama mevduat maliyetlerinin daha düşük olduğu dolayısıyla kar marjlarının %4’ten daha yüksek olduğu iddia edilebilir.

Uzun lafın kısası özellikle teminatı sağlam olan konut kredilerinde pazarın faizler anlamında daha efektif işleyebileceği ve tüketicilerin daha düşük faiz oranlarını elde edebilecekleri düşünülmektedir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.