artıpara blog

Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi Neler Getiriyor?

23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun yani daha çok bilinen adıyla Varlık Barışı kanunu yurtdışındaki varlıkların getirilmesi karşılığında sorgusuz sualsiz ve vergisiz olarak Türkiye’de serbestçe kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri de içermektedir.

Bugünkü yazımızda kanunun yurtdışı varlıkların Türkiye’ye transfer edilmesi açısından neler getirdiğine adım adım bakmaya çalışacağız.

Öncelikle yurtdışındaki varlıkların Türkiye ‘ye getirilmesinden bahsediyoruz, bu varlıklar aşağıdakiler olabilir;

  • Para
  • Altın
  • Döviz
  • Hisse senedi
  • Tahvil, bono
  • Diğer Menkul Kıymetler
  • Diğer Sermaye Piyasası Araçları
  • Alacaklar
  • Taşınmazlar

İkinci olarak bu varlıkların 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’de bir banka veya aracı kurumdaki hesaplarda rayiç bedeli ile ve Türk Lirası cinsinden kayıtlı hale gelmesi gerekmektedir.

Alacak ve taşınmazlarda ise bildirim 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılmalı ancak bunlara ilişkin tutar bu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ülkeye getirilmelidir.

Bu Varlıkları Kimler Getirebilir

Gerçek veya tüzel kişiler kendilerine ait yurtdışı varlıklarını ülkeye getirebilirler. Bu gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de vergi mükellefi, vatandaş veya mukim olması da şart değildir. Hatta daha da ötesi gerçek veya tüzel kişiler yurtdışı varlıklarını Türkiye’ye başka bir kişi adına getirebilecek , bu işlem veraset ve intikal vergisine tabi olmayacak.

Bu Varlıkları Getirerek Ne Kazanılacak

31.12.2016 tarihine kadar bildirim yapıp varlıklarını Türkiye’ye transfer ederek, bu kanundan yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere, sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden kareket edilerek hiçbir şekilde vergi incelemesi, vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.

Bu kaçıncı varlık barışı

Evet bunu dediğinizi duyar gibi oluyoruz, haklısınız 2000 yılından itibaren bugüne kadar baktımızda varlık barışı, yeniden yapılandırma veya vergi affı şeklinde tanımlanabilecek benzer düzenlemelerin yedi kez yani neredeyse her iki üç senede bir yapıldığını görebiliyoruz. Bunların bir listesini aşağıda paylaşıyoruz.

06.02.2001 414 sayılı Tahsilât Genel Tebliği
07.03.2002 4746 (4748) sayılı Kanun ile Emlak Vergisi ile İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Kanunu Geçici Madde 21)
27.02.2003 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu
22.11.2008 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun
25.02.2011 6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29.05.2013 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2. Varlık Barışı)
23.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Diğer taraftan Türkiye küresel vergi şeffaflığı kapsamında çeşitli ülkelerle ve özellikle vergi cenneti adı verilen düşük vergili ülkelerle “Bilgi Değişimi Anlaşmaları” imzalamıştır. Ayrıca bu anlaşmalara ilave olarak vergi kayıp ve kaçaklarını karşılıklı önlemek adına Ortak Raporlama Standartları (Common Reporting Standards) ve bilgi deşimini düzenleyen anlaşmalar da imzalanmıştır.

Türkiye bu anlaşmaları 2011 yılında imzalamasına rağmen en geç 2018 yılı itibariyle bir önceki yıla ilişkin bilgileri vermek suretiyle anlaşmanın yürütülmesine başlanacaktır.

Dolayısıyla her ne kadar geçmişte sık sık vergi affı veya varlık barışı ve benzeri düzenlemeler yapıldıysa da bundan sonraki yıllarda öyle görünüyor ki bu tür düzenlemelerin yapılması biraz daha güçleşecektir.

İletişim

Tüm sorularınız için bize ulaşın

e-mail:

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Blv. 54/A İzmit/Kocaeli +90 262 988 01 22

Gizlilik ve Koşullar | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

artipara.com facebook artipara.com youtube artipara.com twitter artipara.com linkedin
2017 artıpara bilgi teknolojileri ve finansal danışmanlık hizmetleri a.ş.